Vật Tư Thẩm Mỹ - Thiết Bị Y Tế

Filler; Botox; Sụn Silicon Mũi, Cằm, Má, Thái Dương, Trán; Miếng Surederm; Miếng Medpor, Matrix; Mũi Gore-Tex, Scarguard; Scarlight; Túi Ngực, Túi Mông, Túi Dãn Da, Tinh Hoàn.

 1. Trị sẹo
 2. Mô cấy ngực
 3. Mô cấy mông
 4. Mô cấy Matrix
 5. Mô cấy Medpor
 6. Mô Cấy Matriderm
 7. Mô Cấy Nanoderm
 8. Mô Cấy Megaderm
 9. Chất làm đầy da
 10. Sụn NanoForm
 11. Sụn Mũi Silicone
 12. Sụn Cằm Silicone
 13. Sụn Silicone vùng mặt
 14. Tiêm truyền trắng da
 15. Tế Bào Gốc Nhau Thai
Facebook chat