Mô cấy Matrix-Tạo hình trụ mũi, kéo dài đầu mũi

Miếng Matrix dạng khối, tấm và hình dạng giải phẫu, chuyên dùng cho phẫu thuật tái tạo chỉnh hình thẩm mỹ vùng mũi, mặt, sọ-Tạo hình trụ mũi, kéo dài đầu mũi

Facebook chat