Sụn silicone độn má, thái dương, rãnh mũi má, trán dạng đúc hoặc gọt từ bánh silicone

Sụn silicone độn má, thái dương, rãnh mũi má, trán dạng đúc hoặc gọt từ bánh silicone do Hãng Hanson Medical Inc, Mỹ; Allied Biomedical Inc, Mỹ, AART, Mỹ sản xuất.

Facebook chat