Mô Cấy Matriderm

Vật liệu cấy ghép khôi phục biểu bì da Matriderm được sản xuất ở dạng tấm và hình dạng giải phẫu theo mẫu và được chuyên dùng cho phẫu thuật bỏng, tái tạo chỉnh hình thẩm mỹ.

Facebook chat