Tiêm mọc tóc

Kỹ thuật Điều trị rụng tóc bằng tiêm tại thương tổn là thủ thuật đưa một lượng miễn dịch tại chỗ, kích thích sự phát triển của nang tóc hay kích thích mọc tóc.

Facebook chat