Sụn mũi silicone đúc hoặc gọt để nâng mũi cấu trúc, nâng mũi bọc sụn, nâng mũi S-Line, L-Line, A-Shape

Sụn mũi silicone gọt, Sụn mũi silicone đúc của Mỹ, Hàn Quốc dùng trong nâng mũi cấu trúc, nâng mũi bọc sụn, nâng mũi S-Line, L-Line, A-Shape

Facebook chat