Mô Cấy Megaderm

MegaDerm™ là một dạng cấy ghép trên cấu trúc mô da dạng vô bào nhân tạo, chủ yếu ứng dụng cho việc tái cấu trúc và kiến thiết lại vùng da bị tổn thương.

Facebook chat