Che con ngươi

Để ngăn ánh sáng mạnh, dán miếng che mắt để bảo vệ mắt và cần tuân theo những chỉ định, lời khuyên của bác sĩ

Facebook chat