Mô cấy ngực Polytech, Mô cấy ngực Microthane

Mô cấy ngực bề mặt nhám mịn (Mesmo-Nano), bề mặt xốp Microthane-giải pháp tối ưu, an toàn trong nâng ngực thẩm mỹ, nâng ngực chẩy xệ, nâng ngực nội soi

Facebook chat