Sụn NanoForm

Sụn nâng mũi (NanoForm) có hiệu quả thẩm mỹ lâu bền theo thời gian, do sụn Nano Form có đặc tính ePTFE nên loại sụn này được mô phỏng cấu trúc giống sụn tự thân chống tối đa tình trạng biến dạng mũi.

Facebook chat