Kim Cannula đầu tù, đầu nhọn

Tiêm Filler, tiêm dưỡng chất tiêm tê an toàn với kim nhọn tiêm không đau, kim đầu tù cannula cho mặt (nâng mũi, độn cằm, nâng gò má, thái dương), cho ngực, mông, tạo hình cơ thể

Facebook chat