Mô cấy mông, Túi Đặt Mông

Mô cấy mông hình tròn, hình oval - Đẹp, Chất lượng, An toàn No 1 thế giới-Hãng Polytech, Đức sx bằng vật liệu silicone, cấy ghép lâu dài trong cơ thể người

Facebook chat