Chất làm đầy da, Filler

Chất làm đầy da, Filler-Tiêm cấy dưới da để chỉnh hình mũi, cằm, má, xóa nhăn, trẻ hóa da...-Radiesse, ZFill, MisFill, Neuramis, Elravie, Dermalax, Meline

Facebook chat